ČASTÉ OTÁZKY

Všem osobám, které využívají Visa Waiver Program, musí být pred vycestováním do USA leteckou nebo námorní dopravou schválena cestovní registrace. Cestovní registrace je nutná i pro deti, které nepotrebují letenku, pokud nemají vízum k ceste do USA. Za osobu, která chce Visa Waiver Program využít, muže žádost podat tretí strana.
Bude-li vám elektronická cestovní registrace schválena, znamená to pouze, že smíte při cestě do USA využít Visa Waiver Program. Nejedná se o záruku, že vám může být umožněn vstup na území USA. Po příjezdu do USA vás v místě vstupu prověří pracovník Customs and Border Protection, který může z kteréhokoli důvodu rozhodnout o zákazu vstupu v rámci Visa Waiver Program podle zákonů USA.
Visa Waiver Program umožnuje státním príslušníkum urcitých zemí vycestovat do USA za obchodem ci zábavou na dobu do 90 dnu bez nutnosti získat vízum. Cestující vpuštení v rámci VWP musí souhlasit se zreknutím se práv na prezkum nebo odvolání, jak uvádí obrazovka žádosti v cásti Zreknutí se práv.
Zpusobilí státní príslušníci ci obcané zemí úcastnících se VWP musí mít k prujezdu USA bud cestovní registraci nebo vízum. Pokud má cestující v úmyslu pouze projet USA na ceste do jiné zeme, vybere pri vyplnování žádosti o cestovní registraci v systému ESTA na otázku „Je duvodem vaší cesty do USA tranzit/prujezd do jiné zeme?“ odpoved „Ano“.
Andorra Austrálie Rakousko Belgie Brunej Chile Ceská republika Dánsko Estonsko Finsko Francie Nemecko Recko Madarsko Island Irsko Itálie Japonsko Lotyšsko Lichtenštejnsko Litva Lucembursko Monako Nizozemsko Nový Zéland Norsko Portugalsko Maltská republika San Marino Singapur Slovensko Slovinsko Jižní Korea Španelsko Švédsko Švýcarsko Tchaj-wan[1] Velká Británie
Pokud nedojde ke zrušení, platí cestovní registrace dva roky od data schválení nebo do vypršení platnosti cestovního pasu žadatele, podle toho, která situace nastane dříve. Datum, kdy cestovní registraci vyprší platnost, je uvedeno na stránce Registrace schválena.
Obecně platí, že registrace ESTA platí pro opakované cesty v průběhu dvou let (od data, kdy byla schválena) nebo do vypršení platnosti cestovního pasu žadatele, podle toho, která situace nastane dříve*. Znamená to, že pokud cestovní registraci ESTA získáte, není nutné po celou dobu platnosti žádat znovu.
Pokud vám platnost registrace ESTA vyprší během pobytu v USA, nijak to neovlivní váš odjezd.
Poznámka: Je nutné si jednu kopii dokumentu VYTISKNOUT pro vaše záznamy. Vzhledem k tomu, že úředníci budou mít informace k dispozici elektronicky, není výtisk při příletu do USA nutný.
Obdržíte-li registraci ESTA, neznamená to, že můžete v USA zůstat dva roky. Budete pouze oprávněni k cestě do USA za podmínek Visa Waiver Program (VWP), které umožňují pobyt v USA po dobu nejvýše 90 dnů. Zamýšlíte-li zůstat v zemi déle než 90 dnů, je nutné získat vízum na nejbližší ambasádě nebo konzulátu USA.
*Pokud obdržíte nový cestovní pas, necháte si změnit jméno či pohlaví, případně získáte občanství jiné země, bude nutné zažádat o novou cestovní registraci. Je to také nutné v případě, že se změní některá z odpovědí na otázky týkající se způsobilosti pro VWP.
Žádost lze podat kdykoli pred cestou do USA. Ministerstvo pro vnitrní bezpecnost (Department of Homeland Security) doporucuje žádost o cestovní registraci podat alespon 72 hodin pred cestou. Pokud nedojde ke zrušení, platí cestovní registrace dva roky od data schválení nebo do vypršení platnosti cestovního pasu žadatele, podle toho, která situace nastane dríve.
Podle odhadu zabere vyplnení žádosti prumerne 10 minut.
Všechna povinná pole je nutno vyplnit. Pokud je vložena chybná informace, nebude to mít za následek povinné odmítnutí, ale může to vyžadovat ruční posouzení (tedy dodatečný čas) předtím, než CBP poskytne odpověď žadateli.
Pokud hodláte přiletět do Spojených států na palubě nesignatářského leteckého dopravce.
Pokud máte v úmyslu navštívit Spojené státy na více než 90 dnů.
Pokud jste přesvědčeni, že se na vás vztahuje jakýkoliv z důvodů nepřípustnosti podle zákona Immigration and Nationality Act § 212(a), měli byste požádat před cestováním do Spojených států o neimigrační vízum.
Pokud jedete do Spojených států za jiným účelem než krátkodobou turistikou nebo obchodem.
Níže jsou uvedeny některé obvyklé náhrady v americké anglické abecedě pro jedinečná evropská písmena. Můžete se také odvolat na strojově čitelnou část svého pasu (se závorkami <<< >>>) pro univerzální hláskování vašeho jména.
ß,β = ss
ae = e
ö = oe
ü = ue
ë = e
ä = ae
Å = aa
ø = oe
= n
ij = i j.
Všechny platby za elektronickou cestovní registraci musí být provedeny kreditní/debetní kartou MasterCard, Visa. Žádost nebude odeslána ke zpracování, dokud nebudou zadány veškeré platební údaje.
Když získáte nový pas nebo dojde ke změně informací vašeho pasu, musíte požádat o novou cestovní registraci a zaplatit související poplatky.
Ne. Stav registrace ESTA bude moci dopravci sdelit DHS. DHS však cestujícím doporucuje odpoved na žádost o registraci vytisknout, aby meli k dispozici císlo žádosti o cestovní registraci a jako potvrzení o stavu registrace ESTA.
Predpisy USA NEVYŽADUJÍ, aby cestující, kterí pri ceste využívají Visa Waiver Program (VWP), predkládali pred cestou tištenou kopii stránky registrace ESTA. Doporucujeme však jednu kopii vytisknout pro vaše záznamy.
Nová cestovní registrace muže být nutná v následujících prípadech:
Cestujícímu byl vydán nový cestovní pas
Cestující si nechal zmenit jméno
Cestující si nechal zmenit pohlaví
Zmenila se státní príslušnost cestujícího
Zmenily se okolnosti, na jejichž základe odpovedel žadatel na otázky v žádosti o registraci ESTA „ano“ nebo „ne“.
Cestovní registrace se obvykle vystavuje na období dvou let nebo do vypršení platnosti cestovního pasu žadatele, podle toho, která situace nastane dríve. Po schválení žádosti zobrazí systém ESTA data platnosti. Proto musí cestující zažádat o novou cestovní registraci, pokud vyprší platnost predchozí registrace ESTA, prípadne cestovního pasu žadatele. Za každou podanou žádost bude úctován príslušný poplatek.